Tradycyjnie, pierwszego dnia wiosny pod hasłem

"Nie wagarujemy, krew oddajemy, przy okazji pomoc niesiemy",  uczniowie bieckiego liceum oddali krew podczas 24 akcji organizowanej przez SK Honorowych Dawców Krwi PCK. Do akcji zgłosiło się 25  dawców, spośród nich 19  oddało krew. Dzięki temu pozyskaliśmy blisko 9 litrów cennego daru życia. Krwiodawcy to nie tylko pelnoletnia młodzież z naszej szkoły, ale także dawcy z naszego powiatu,  którzy odwiedzili  Liceum. Dziękujemy za zaangażowanie, za  honorową i humanitarną postawę - zwłaszcza teraz, gdy się świat potrzebuje krwi do ratowania zdrowia i życia, a nie do jej rozlewu....Organizacja i opieka mgr Katarzyna Kamińska.