17 marca 2022 r. uczniowie klas II i III o profilu medyczno-przyrodniczym uczestniczyli w wyjeździe  edukacyjnym na Wydział Medyczny UR.

 

Pracownicy oraz Studenci Uczelni umożliwili młodzieży udział w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki. Każdy uczestnik miał możliwość analizy składu ciała i uzyskania fachowej porady dietetyka.

W Zakładzie Nauk o Człowieku wzięliśmy udział w wykładzie i praktycznych ćwiczeniach z zakresu histologii. Zwiedziliśmy doskonale wyposażone pracownie, sale mikroskopowe i sekcyjne. Młodzież uzyskała cenne wskazówki na temat procesu rekrutacyjnego. Kolejny wyjazd na Uniwersytet Rzeszowski w ramach współpracy z Uczelnią możemy uznać za niezwykle udany.  Opieka: J. Kuzak, M. Hycnar, A. Winnicka-Chojecka