Mikołaj  Majda (wokal), Adrian Rafa (akordeon), Paweł Reczek (fortepian)

zajęli II miejsce w eliminacjach powiatowych 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ. Eliminacje przeprowadzono w GCK. Uczniowie otrzymali nominację do etapu rejonowego w Nowym Sączu. Gratulujemy! Opieka i przygotowanie mgr Anna Juruś.