Komunikat dot. pracy Liceum

Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu w dniu 24 grudnia 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu nr LO.021.49.2021 z dnia 09.12.2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu.