Znamy już wyniki etapu centralnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku"

(III edycja ogólnopolska) 2020/2021. Karolina Kmiotek (kl. 2AC) została laureatką ww. konkursu w kategorii praca multimedialna za film Po 45 latach przyjmowali kapłana, który przyjechał do nich z Polski, z Ojczystej Polski..., który powstał w oparciu o przeprowadzony wywiad z ks. Stanisławem Mularzem.

Gala finałowa projektu została przesunięta na wrzesień.

We wrześniu 2021 r. planowany jest udział laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów oraz ich opiekunów naukowych w wyprawie edukacyjnej przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej na Kresy.

Serdecznie gratuluję Karolinie i jej Rodzicom oraz ks. Stanisławowi!

 

Lista laureatów etapu centralnego: 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/kresy-polskie-ziemie-ws/145552,Wyniki-etapu-centralnego-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-zie.html

film: https://www.youtube.com/watch?v=QD4JIAijpjE