8 czerwca 2021 r. odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji w Bieczu

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej. 

Porządek obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu przedstawiał się następująco:

1. Zwiedzanie Kościoła Świętego Michała Archanioła w Binarowej - perły Podkarpacia.
2. Otwarcie obrad sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Wystąpienie Pana Mirosława Wędrychowicza – Burmistrza Biecza.
6. Wystąpienie Pana Grzegorza Nosala – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu.
7. Informacja Przewodniczącej o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w minionej kadencji.
8. Odebranie przez Radnych zaświadczeń o pracy w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Biecza.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nasze Liceum w czasie III kadencji MRM w Bieczu reprezentowali:

Zastępca Przewodniczącej:

Eliza Furmanek

II Zastępca Przewodniczącej:

Piotr Koszyk