Informuję, że od 17 maja 2021 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji, a nauczanie będzie się  odbywało w formie hybrydowej  do 30 maja 2021 r. wg harmonogramu:

KLASA 1c4, 2B, 2AC

stacjonarnie 17, 18, 19, 24, 25 maja 2021

online 20, 21, 26, 27, 28 maja 2021

 

KLASA 1ab4, 2ab4, 2c4

stacjonarnie 20, 21, 26, 27, 28 maja 2021

online 17, 18, 19, 24, 25 maja 2021

 

Proszę o zapoznanie się z WYTYCZNYMI MEiN, MZ i GIS dla szkół: 

https://www.lobiecz.pl/images/2021/Varia/Wytyczne_MEiN%2C_MZ_i_GIS_dla_szk%C3%B3%C5%82_podstawowych_i_ponadpodstawowych%20%282%29.pdf?_t=1621142192