3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wirtualna akademia przygotowana przez uczniów kl.1ab4 https://youtu.be/1poa1ObGCvA

Była pierwszą spisaną konstytucją w nowożytnej Europie i drugą - po amerykańskiej - na świecie.

Przemówienie Starosty Gorlickiego Marii Gubały z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja: https://www.gorlice.tv/wiadomosci/2473,przemowienie-starosty-gorlickiego-marii-gubaly-z-okazji-230-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja