Szanowni Maturzyści!

Przesyłam Wam informacje na temat organizacji egzaminu maturalnego. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z nimi i stosowanie zasad określonych w Wytycznych.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2021 r. egzaminów:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf


Odsyłam Was również do prezentacji SALON MATURZYSTÓW, która przybliży szczegółowo zasady, które obowiązują podczas egzaminu maturalnego:

 https://www.lobiecz.pl/images/2021/matura/prezentacja_salon_maturzystow.pdf?_t=1618989467

 

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

Aby zachować obowiązujące procedury prosimy, aby każdy zdający wchodził do szkoły i do sali zgodnie z rozpisanym planem, który zostanie Wam wysłany poprzez dziennik elektroniczny i Gmail.

Przydzielone wejścia dla maturzystów na egzamin maturalny wg. poszczególnych sal:

aula (nr 1)- wejście obok auli

sale lekcyjne nr 4,8, 13- główne wejście

 

Bardzo proszę o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa i punktualności co usprawni nam wszystkim w tych dniach pracę.

Pozdrawiam serdecznie

p.o. Dyrektor Ewa Knybel