Zapraszam rodziców uczniów wszystkich klas na spotkanie, które odbędzie się w formie online na platformie Meet w dniu 14 kwietnia 2021 r.

(ŚRODA) z terapeutą środowiskowym, a następnie z wychowawcą wg. poniższego harmonogramu:

klasy: 1ab, 1c, 2ab4, 2AC

godz. 16.00-16.30 w ramach działań profilaktycznych spotkanie online z panem Piotrem Karczem
(terapeutą środowiskowym z Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Grybowie ), temat prelekcji " Depresja wśród młodzieży"

godz. 16.40 spotkanie każdej klasy osobno z wychowawcą


klasy: 2c4, 2B, 3AB, 3C

godz. 16.30-17.00 w ramach działań profilaktycznych spotkanie online z panem Piotrem Karczem
(terapeutą środowiskowym z Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Grybowie ), temat prelekcji " Depresja wśród młodzieży"

godz. 17.10 spotkanie każdej klasy osobno z wychowawcą

RODZICÓW PROSZĘ O KORZYSTANIE Z KONT SWOICH DZIECI NA PLATFORMIE MEET. ZOSTANĄ WYSŁANE 2 ZAPROSZENIA NA SPOTKANIA: Z TERAPEUTĄ I Z WYCHOWAWCĄ.

p.o. Dyrektor Ewa Knybel