19 lutego 2021 r. uczniowie naszego Liceum wzięli udział po raz drugi (13.11.2019 r. w ramach Tygodnia Europejskiego spotkanie odbyło się w Bieczu- relacja na Gorlice.tv 

https://www.gorlice.tv/video/302,tydzien-europejski-w-lo-biecz)

 w wideokonferencji zorganizowanej  w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego (EUL) nt. Genezy i wartości Unii Europejskiej. Akcja ta realizowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem tej akcji jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększenie wiedzy na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE. Uczestnicy lekcji europejskiej mogli się przekonać, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Spotkanie poprowadzili:

- Pan Piotr Maciej Kaczyński - wykładowca Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht, członek Team Europe, grupy ekspertów przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Były pracownik w Parlamencie Europejskim Prowadził prace zespołu zajmującego się kwestiami instytucjonalnymi w brukselskim Centrum Studiów nad Polityką Europejską oraz w Instytucie Spraw Publicznych (ISP) w Warszawie.

- Pani Anna Wuls- specjalistka w zakresie narzędzi open source oraz kształcenia kompetencji cyfrowych. Trenerka i animatorka w lubelskiej Fundacji „5Medium” z obszaru edukacji medialnej i kulturalnej.

Pan Piotr Kaczyński podczas spotkania online przybliżył genezę, wartości (poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości) oraz czym jest i jaką rolę odgrywa dzisiaj Unia Europejska. Podsumowując spotkanie podkreślił, że celem Unii Europejskiej jest jedność (nie unifikacja) jako wartość, aby być zjednoczonym w różnorodności.

Słowa podziękowania kieruję na ręce koordynator programu EUL Pani Magdaleny Świderskiej.

 Informacja o spotkaniu na stronie www EUL https://eul.ceo.org.pl/aktualnosci/dlaczego-unia