Informuję, że nauka zdalna została przedłużona do 14 lutego 2021 r.

p.o. Dyrektor Ewa Knybel