Informuję, że do 8 lutego 2021 r. należy przekazać do sekretariatu zaktualizowaną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r.

 zaktualizowana deklaracja w zakładce matura 2021 https://www.lobiecz.pl/matura-2020

oraz na stronie OKE http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A%20v.1.pdf 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian na egzaminie maturalnym w 2021 r. można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej/ informacja dla uczniów... http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210105123539508

Wypełnione deklaracje można składać w sekretariacie od 11 stycznia 2021 r.