Pamiętamy o ofiarach stanu wojennego. Jacek Kaczmarski — poetycka pamięć o stanie wojennym. „Uważam, że stan wojenny trwa — dla każdego — przez całe życie,

od narodzin do śmierci. Zawsze istnieją nowe wyzwania, zawsze jest konieczność wyboru: pomiędzy aktywnością i biernością, buntem i posłuszeństwem, myśleniem i jedzeniem. I dlatego kiedyś śpiewaliśmy o niewoli, teraz — o tym, co zrobić z wolnością” — mówił po latach Jacek Kaczmarski w jednym ze swoich wywiadów .

 Kaczmarski poważnie, z przymrużeniem oka, refleksyjne...

Świadectwo https://www.youtube.com/watch?v=cThFP8tJvOc

Kołysanka https://www.youtube.com/watch?v=XmLTXdnuSpQ

 

Przemysław Gintrowski  Raport z oblężonego miasthttps://www.youtube.com/watch?v=T_OAW8pOGAA

Wiersz Zbigniewa Herberta Raport z oblężonego miasta pochodzi z tomu Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze z 1983 r. i należy do świadectw postawy buntu wobec stanu wojennego i rzeczywistości Polski lat 1980-83. Należy pamiętać, że wprowadzenie stanu wojennego przerwało życie artystyczne i kulturalne w kraju: zawieszono działalność wszystkich związków twórczych, internowano niektórych pisarzy, zamknięto redakcje pism kulturalno-literackich. Sytuację „oblężenia” opisał Herbert właśnie w Raporcie...