Informuję, że nauczanie zdalne zostało przedłużone do 3 stycznia 2021 r.

W bibliotece szkolnej można wypożyczać książki w zwiększonej ilości na czas nauki zdalnej i na czas ferii zimowych.

p. o. Dyrektor Ewa Knybel