Rusza rekrutacja do projektu pn. „Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w w Bieczu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z przedmiotów ścisłych.
Grupę docelową stanowią uczniowie klas I - III. Uczestnicy projektu będą w zalezności od możliwści  i przedmiotu razy lub dwa razy w tygodniu  brać udział w zajęciach  prowadzonych przez naszych nauczycieli, a mających na celu wzmocnienie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia wyrównawcze lub zajęcia rozwijające.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy