W dniu 30.09.2019 r. młodzież klas I i II wędrowała szlakami Beskidu Niskiego w XV Rajdzie Kazimierza Pułaskiego.

Celem rajdu była
popularyzacja wśród młodzieży turystyki pieszej, zdrowego stylu życia, aktywnego uczestnictwa w rekreacji, poznawania piękna Beskidu Niskiego,
a także uczczenie pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego w 251 rocznicę Konfederacji Barskiej. Organizatorem rajdu był ZSZ w Gorlicach. Grupa z
naszego liceum wybrała najtrudniejszą trasę z Hańczowej przez Kozie Żebro (847 m n.p.m.) do Wysowej, gdzie w amfiteatrze odbyły się imprezy
towarzyszące (poczęstunek, konkurs wiedzy o K. Pułaskim, zakończenie rajdu). Opieka Katarzyna Kamińska, Tomasz Dykas

Tekst i foto: T. Dykas