W dniach 12 - 17 sierpnia 2019 r. odbyła się wyprawa edukacyjna śladami II Brygady Legionów Polskich i Żołnierzy Września ' 39 na Ukrainę i do Rumunii

(jako kontynuacja zeszłorocznej wyprawy szlakiem karpackich walk II Brygady Legionów Polskich i bitwy pod Kostiuchnówką) dla uczniów: Justyna Łukaszyk (laureatka I miejsca za pracę pisemną "Sercem i myślami związany był z Kresami") , Łukasz Przyczynek w zastępstwie za Karolinę Augustowską i Pawła Bogdana (laureaci II miejsca za pracę multimedialną "Warto jest wierzyć. Wspomnienia Wołynianki"), którzy zostali laureatami konkursu "Kresy- polskie ziemie wschodnie w XX wieku". Głównym celem wyprawy było uczczenie bohaterskich żołnierzy II Brygady Legionów poprzez nawiedzenie miejsc związanych z ich walkami w czasie I wojny światowej oraz cmentarzy (Rokitna, Rarańcza, Kirlibaba, Berbesti) oraz poznanie tragizmu polskich losów we wrześniu 1939 r. związanego z ewakuacją władz państwowych, wojska polskiego i ludności cywilnej do Rumunii. Uczestnicy wyprawy mieli również możliwość poznać miejsca i zabytki związane z historią i kulturą Rzeczypospolitej na Kresach Południowo - Wschodnich (Jazłowiec, Buczacz, Czortków, Zaleszczyki) oraz miejsca związane z obecnością, działalnością i kulturą Polaków w Czerniowcach, Suczawie i Nowym Sołońcu.

Podróż rozpoczęliśmy od wizyty w Buczaczu i noclegu w Domu Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jazłowcu, gdzie mieliśmy okazję spotkać uczestników XIX Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego.

Następnego dnia udaliśmy się do miejsc związanych z tragicznymi losami Polaków we wrześniu 1939 roku: ewakuacją władz państwowych, Wojska Polskiego i ludnosci cywilnej do Rumunii (Zaleszczyki, Czerniowce)

Kolejny etap wyprawy stanowił przejazd szlakiem walk II Brygady Legionów- pola bitew pod Rokitną i Rarańczą, nawiedzenie mogił na cmentarzu w Rarańczy i pomnika w Rokitnej. Warto zaznaczyć, że 13 VI 1915 r. w szarży pod Rokitną brał udział m.in. Michał Firlit- Legionista z Bugaja, gdzie został ranny w udo; zmarł 7 VIII 1938 r. , pochowany na cmentarzu w Rożnowicach, odznaczony m.in. VM 5. klasy i Krzyżem Niepodległości. Zakwaterowanie w Nowym Sołońcu u parafian polskiego pochodzenia  było okazją ku temu, aby porozmawiać i poznać historię potomków Polaków przybyłych na Bukowinę w latach 30. XIX wieku głównie z terenów Małopolski.

Kolejny dzień, 15 sierpnia - święto Wojska Polskiego i dzień Wniebowzięcia NMP- rozpoczęliśmy od mszy św. w Kaczyce na Bukowinie, gdzie Ikona Matki Bożej Częstochowskiej jednoczy katolików z całej Rumunii. Następnie zwiedziliśmy kopalnię soli założoną przez górników z Bochni oraz wybrane zabytki na Bukowinie ( m.in. malowane monastyry: monastyr Sucevita w miejscowości Suczawica i monastyr Moldovita w miejscowości Vatra Moldovitei, które zostały wpisane w 1993 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). 

16 sierpnia przeznaczyliśmy na wizytę na polach bitwy pod Kirlibabą i uczczenie mogiły Legionistów Polskich na miejscowym cmentarzu, nawiedzenie mogiły Legionistów w Berbesti, wizytę w miejscu internowania i osądzania Legionistów Polskich w Sygiecie Marmaroskim i zwiedzenie miejscowego Muzeum Ofiar Komunizmu oraz nietypowego Wesołego Cmentarza w Sapanta (wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1999 r.)

W trakcie podróży i wizytowania wspomnianych miejsc uczestnicy wyprawy mogli wysłuchać całego szeregu wykładów prowadzonych przez pracowników Oddziału IPN w Krakowie. Opiekę nad laureatami konkursu sprawowała pani Ewa Knybel.

Relacja z uroczystego zakończenia VII edycji konkursu kresowego i lista laureatów etapu wojewódzkiego i centralnego: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/konkursy-historyczne/71656,Uroczyste-zakonczenie-VII-edycji-konkursu-kresowego-Krakow-7-czerwca-2019.html

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Wyniki-etapu-centralnego-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-zie.html