W dniach 13 - 14 czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka do Warszawy dla uczniów: Aleksandra Biernacka (absolwentka kl. III b), Agata Szura, Katarzyna Guzik (kl. II ab) i Piotr Koszyk (kl.I c),

którzy zostali laureatami V Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz wojewódzkiego konkursu historycznego " Wolność trzeba stale zdobywać - kapłani w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na tle historii Polski od 1 IX 1939 do 2 IV 2005" zorganizowanych przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Łazienek Królewskich, a następnie wizyta w Sejmie RP, gdzie z galerii przeznaczonych dla publiczności młodzież mogła zobaczyć na żywo jak przebiegają prace w Sejmie. W pierwszym dniu uczestnicy wycieczki mieli także możliwość zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Kolejny dzień był przeznaczony na zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej, gdzie m.in dokonano egzekucji rtm. Witolda Pileckiego i gen. Augusta Emila Fieldorfa), wizytę w Teatrze Wielkim Opery Narodowej ("po drugiej stronie lustra" zajrzeliśmy m.in. na scenę, do pracowni malarskiej, krawieckiej i stolarskiej, wyjechaliśmy również ogromną windą towarową o udźwigu 2 ton) i warsztaty pt. " Wizyta u króla" na Zamku Królewskim. Na koniec był spacer z przewodnikiem po Starym Mieście. Opieka: Ewa Knybel