"Nowe oblicze optyki” to tytuł wykładu, który 16 maja bieżącego roku wygłosił dla uczniów naszej szkoły dr hab. inż. prof. PRz. Tomasz Więcek

z Zakładu Optyki Stosowanej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Wykład ten bogaty w różne pokazy i doświadczenia, zgłębiał tajemnice światła białego i laserowego, obnażał założenia optyki geometrycznej i falowej, pokazywał jak właściwości światła mogą być wykorzystywane do różnych celów. Przede wszystkim uwaga uczniów została skupiona na rodzajach laserów i ich zastosowaniu ze szczególnym naciskiem na niebezpieczeństwa związane ze światłem laserowym. Młodzież naszej szkoły zapoznała się podczas wykładu również ze zjawiskiem dyfrakcji i interferencji światła na układach szczelin oraz wykorzystaniem tych efektów do wyznaczania rozmiarów szczelin oraz obserwacji obrazów dyfrakcyjnych otworów o różnych kształtach i obrazów interferencyjno - dyfrakcyjnych różnych układów szczelin. Ponadto uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami polaryzacji światła, sposobami uzyskania danego typu polaryzacji oraz doświadczalnego sprawdzenia stanu polaryzacji światła. W ostatniej części wykładu młodzież zgłębiła wiedzę na temat holografii, czyli trójwymiarowego zapisu obrazu przedmiotu (obiektu), który jest możliwy dzięki światłu i jego właściwościom. Punktem kulminacyjnym wykładu była prezentacja kilku hologramów prezentujących niezwykle cenne dzieła pracy rąk ludzkich, których z uwagi na ich bezcenność nie możemy podziwiać w muzeach, ale dzięki holografii jest to możliwe. Ponadto Pani mgr inż. Magdalena Kulig przedstawiła uczniom klas II ofertę Politechnik Rzeszowskiej. Zaangażowanie i bardzo osobiste przedstawienie tematu przełożyło się na zainteresowanie uczniów, którego wyrazem były jeszcze prywatne "konsultacje". W imieniu społeczności Liceum dziękujemy za poświęcony czas.
Tekst; Elżbieta Rzepka
Foto: Jakub Karp

3prz

4prz

5prz