Z wielką radością informujemy, że Łukasz Przyczynek, uczeń klasy III a, został finalistą XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego "Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych". Etap centralny Olimpiady odbył się w dniu 28 marca br. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Olimpiada " Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." jest trójstopiową olimpiadą przedmiotową, której program zawiera się w dwóch blokach: stałym i zmiennym, obejmującym treści tematyczne związane z historią wojskowości polskiej, które co rok dotyczą jednego spośród pięciu zmienianych okresów. Należy dodać, że już w 2018 r. Łukasz został finalistą tejże Olimpiady, zwolniony z egzaminu maturalnego z historii (z wynikiem 100 %) i otrzymał dodatkowe punkty przy rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski. Serdecznie gratulujemy Łukaszowi i jego Rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Ewa Knybel