W dniu 5 kwietnia 2019 r. klasa II c

uczestniczyła w wykładzie dr. Piotra Wierzbickiego " Biecz i ziemia biecka w czasach unii lubelskiej i początkach Rzeczypospolitej Obojga Narodów". Uczestnicy wykładu mieli możliwość zapoznać się z interesującymi i rzadko publikowanymi materiałami dotyczącymi Biecza w XVI i XVII w. Opieka: pani A.Juruś i E. Knybel