W oparciu o ostatnie doniesienia medialne Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z wynikami referendum dotyczącego strajku nauczyciele w naszej szkole mogą przystąpić do strajku od dnia 08.04.2019r. do odwołania.

W związku z tym może wystąpić sytuacja, braku możliwości realizacji wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych według planu. Plan zajęć będzie na bieżąco dostosowany do możliwości kadrowych szkoły, a uczniom zostanie zapewniona opieka. Jednocześnie proszę o uważne śledzenie oficjalnych informacji dotyczących strajku. Z chwilą odwołaniu strajku, zajęcia odbędą się zgodnie z planem.