Gratulacje dla Karoliny Augustowskiej uczennicy klasy II AB za zajęcie I miejsca w Etapie Okręgowym XXVII Edycji

Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.