W bieckim Liceum - małej Szkole o wielkich możliwościach, społeczność szkolna postanowiła uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości wielowymiarowo.

Najpierw, w łączności z innymi szkołami w Polsce, 9 listopada o godz. 11.11 wspólnie odśpiewano Hymn Polski, po którym odbyła się premiera filmu o tematyce patriotycznej "Człowieczy los. Wspomnienia z przeszłości, która nie umiera" zrealizowanego przez uczniów w ramach VI edycji projektu - konkursu "Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku".” Film powstał w oparciu o wywiad z Panią Profesor Krystyną Skowronek, emerytowaną nauczycielką plastyki bieckiego LO, ekspatriantką ze Wschodu, która razem z nami uczestniczyła w projekcji.
Kolejnym etapem obchodów była szkolna akcja oddawania krwi, przeprowadzona wśród nauczycieli i uczniów klas trzecich 14 listopada. Była to swoista forma uczczenia rodaków, którzy przelewali krew w walce o niepodległość. Nie zabrakło symbolicznego gestu rozdania przez uczniów klasy I C mieszkańcom Biecza 100 flag na 100. rocznicę.
W takiej atmosferze uczniowie bieckiego Liceum rozpoczęli obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, których kulminacją była uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu, konferencja naukowa oraz koncert pieśni patriotycznych w dniu 28 listopada 2018 r. Wśród zaproszonych gości z Powiatu i Gminy znaleźli się: Pani Starosta Maria Gubała, Wicestarosta Pan Stanisław Kaszyk, pracownicy Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie: Pan dr Paweł Naleźniak i Pani mgr Katarzyna Łysak -absolwentka Liceum w Bieczu, Pani Marta Bartuś - Dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej, Pani Agata Ducal - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal - przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pani Renata Gołębiowska- Dyrektor Placówek Oświatowych, Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Biecz, Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu wraz z koordynatorem Panem Jerzym Mikosem.
Po odśpiewaniu Hymnu odbył się pokaz gimnastyki artystycznej, ze wstążkami, do piosenki Krzysztofa Klęczona „Biały Krzyż”, z symboliką obrazującą drogę do Niepodległej. Następnie wysłuchano wykładów pracowników Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie: ” Narodziny Niepodległej” oraz „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce- bieccy harcerze w służbie Ojczyźnie”. Uroczystą Akademię zakończył koncert szkolnego zespołu muzycznego Jest taki kraj
Zwieńczeniem obchodów rocznicy był uroczysty koncert patriotyczny Jest taki kraj, którym społeczność Szkoły chciała obdarować społeczność lokalną w dniu 30 listopada. Szkolna aula rozbrzmiała dźwiękami patriotycznych pieśni. Zgromadzona licznie publiczność, wysłuchała znanych utworów ukazujących piękno ojczystego pejzażu oraz obrazujących dumę narodową Polaków: Gdzie są kwiaty z tamtych lat…, Pytasz mnie… , Jak szło wojsko…, Najwięcej witaminy… , Jest takie miejsce, taki kraj… to tylko niektóre tytuły z bogatego repertuaru szkolnego zespołu muzycznego.

Mamy nadzieję, że te symboliczne gesty będą przyczynkiem do wzmocnienia poczucia patriotycznych wartości, uczczenia pamięci ludzi, którzy o niepodległość walczyli. Także dzięki tym żołnierzom i działaczom politycznym możemy być dumni ze swego pochodzenia i radośnie świętować rocznicę  NIEPODLEGŁOŚCI.


    

235