My country is my Home. Ojczyzna / jest moim domem. Mnie w udziale/ Dom polski przypadł. To – ojczyzna / A inne kraje są hotele – pisał Julian Tuwim w poemacie „Kwiaty polskie”.
W bieckim Liceum, naszym małym domu - małej Szkole o wielkich możliwościach - domownicy,

czyli społeczność szkolna, postanowiła uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości wielowymiarowo. Najpierw, w łączności z innymi szkołami w Polsce, 9 listopada o godz. 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski, po którym odbyła się premiera filmu o tematyce patriotycznej "Człowieczy los. Wspomnienia z przeszłości, która nie umiera" zrealizowanego przez naszych uczniów w ramach VI edycji projektu - konkursu "Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku".
Kolejnym etapem obchodów była szkolna akcja oddawania krwi, przeprowadzona wśród nauczycieli i uczniów klas trzecich 14 listopada. Była to swoista forma uczczenia rodaków, którzy przelewali krew w walce o niepodległość.
28 listopada przeżyjemy rocznicową Akademię uzupełnioną o wykłady historyków z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wysłuchamy koncertu pieśni patriotycznych wraz z zaproszonymi uczniami ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Biecz. Akademia będzie połączona z uroczystą sesją Młodzieżowej Rady Gminy Biecz przy udziale gości z Powiatu i Gminy.
Zwieńczeniem obchodów rocznicy będzie uroczysty koncert patriotyczny, którym społeczność Szkoły chce obdarować społeczność lokalną. Koncert odbędzie się w piątek 30 listopada o godzinie 17.00. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, na który serdecznie zapraszamy.
Mamy nadzieję, że ten symboliczny gest będzie przyczynkiem do wzmocnienia poczucia patriotycznych wartości w naszych wychowankach i pewną formą wdzięczności oraz pamięci Bohaterom tamtych dni – walki o wolność i niepodległość Ojczyzny.