W środę 14 listopada w auli naszego Liceum odbyła się XIV akcja oddawania krwi, w której krew oddało 22 osoby-uczniowie i nauczyciele Liceum,

kilku uczniów z ZSZ w Bieczu oraz mieszkańcy Biecza. W sumie pozyskaliśmy 10 litrów cennego daru życia!!!  Dzięki współpracy z Terenowym Oddziałem Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Gorlicach zorganizowaliśmy kolejną akcję w listopadzie -miesiącu  ratowania życia. Wszyscy, którzy oddali krew otrzymali słodkie upominki oraz opaski z hasłem: TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE . Tradycyjnie organizując akcję oddawania krwi propagujemy idee czerwonokrzyskie honorowego dawstwa. Dajemy przykład ,by dzielić się cząstką siebie , bezcennym darem-KRWIĄ , której nie da się wyprodukować i kupić. 

  Jako koordynator Szkolnego Klubu Hdk PCK, DZIĘKUJĘ wszystkim ,którzy przyłączyli się do akcji oraz zachęcam do kolejnej zaplanowanej na  pierwszy dzień wiosny pod hasłem : " Nie wagarujemy-krew oddajemy".

z pozdrowieniami

Katarzyna Kamińska