11 Listopada 2018 roku Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. O godz. 1111 w łączności z innymi szkołami z całej Polski pełni powagi odśpiewaliśmy hymn państwowy. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddaliśmy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Naszym dziadkom, którzy pamiętają czasy, gdy za śpiewanie hymnu można było stracić życie. Po odśpiewaniu hymnu odbyła się uroczysta prezentacja filmu nakręconego prze naszych uczniów „Człowieczy los – wspomnienia z przeszłości, która nie umiera” opartego na wspomnieniach naszej długoletniej pracownicy - ekspatriantki ze wschody Pani Profesor Krystyny Skowronek, która razem z nami uczestniczyła w projekcji. Na koniec Pani profesor życzyła wszystkim słowami poetki „bądźcie niepospolici wśród zwyczajnych”. Bardzo cenna są słowa które dziś pady z ust głównej Bohaterki w filmie „przetrwać pozwolił nam patriotyzm i miłość” Po projekcji zapytana czym jest dla niej patriotyzm Pani Skowronek odpowiedziała: „miłość do ziemi przodków i rodziny, możliwość pracy dla kraju i Ojczyzny i możliwość realizacji swoich pasji”. W takiej atmosferze uczniowie bieckiego Liceum rozpoczęli obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, której kulminacją będzie koncert pieśni patriotycznej i konferencja naukowa 28 listopada 2018r. Nie do pominięcia jest symboliczny gest rozdania mieszkańcom Biecza 100 flag na 100-tna rocznice przez uczniów klasy 1c wraz z Wychowawczynią. JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…”
Foto Jakub Karp

b 12 of 31

b 29 of 31