Dzień 12 listopada "Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej",

  w związku z tym na mocy Ustawy  jest to dzień wolny od zajęć. Życzy Młodzieży i Nauczycielom dobrego przeżycia Święta Narodowego.

Spotkanie z Rodzicami odbędzie się dnia 22 listopada, a nie tak jak zaplanowano 15. Szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.