Ola reprezentowała naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

organizowanym przez MDK w Gorlicach. Przesłuchania trwały kilka godzin. Ola, zajmując I miejsce, wykazała się tak wysokim poziomem, iż jury zdecydowało się nie przyznawać II miejsca! Serdecznie gratulujemy!!!