W latach 2018- 2020 nasze liceum będzie pracować nad nowym projektem międzynarodowym w ramach akcji Erasmus+. Nasze szkoły partnerskie znajdują się w

Tampere (Finlandia), Rendsburgu (Niemcy), Miszkolcu (Węgry) oraz Reggio Emilia (Włochy).

Tematem projektu będzie szeroko rozumiana tolerancja wobec różnic kulturowych, etnicznych i religijnych. Będziemy szukać i omawiać sposoby radzenia sobie z uprzedzeniami oraz zastanawiać się nad tym, jak budować Europę opartą na wzajemnym szacunku i otwartości.

Podczas dwóch najbliższych lat odbędą się cztery wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli:

- listopad 2018 (konferencja organizacyjna w Niemczech, 2 uczniów, 2 nauczycieli),

- marzec 2019 (Tydzień Europejski, wszystkie kraje, 12 uczniów, 4 nauczycieli),

- wrzesień 2019 (Tydzień Europejski, wszystkie kraje, 12 uczniów, 4 nauczycieli),

- marzec 2020 (wycieczka do Brukseli, 3 uczniów, 1 nauczyciel).

 

ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW CHĘTNYCH DO DODATKOWEJ, CIEKAWEJ PRACY W MIĘDZYNARODOWYM GRONIE! WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW WKRÓTCE!

Koordynator Projektu Erasmus +

Anna Winnicka