Karolina Augustowska, Natalia Firek, Aurelia Tapek i Paweł Bogdan, laureaci wojewódzkiego projektu-konkursu historycznego "Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku"

za filmy pt. " Człowieczy los. Wspomnienia z przeszłości, która nie umiera" (w oparciu o wywiad z panią Krystyną Skowronek, emerytowaną nauczycielką plastyki bieckiego LO) i " Skazani bez wyroku. Wspomnienia Gorlickich Sybiraków"  (w oparciu o wywiad z panią Janiną Brzozowską i panem Zbigniewem Lewczykowskim), uczestniczyli w dniach 13-17 sierpnia 2018 r. w wyprawie edukacyjnej na Ukrainę. Głównym celem wyprawy było uczczenie w roku 100- lecia Odzyskania Rzeczypospolitej Polskiej walk o niepodległość żołnierzy Żelaznej Brygady Karpackiej poprzez nawiedzenie miejsc związanych z walkami i miejsca pochówków (m.in. Nadwórna, Mołotków, Rafajłowa, Kołomyja, Kostiuchnówka, Maniewicze, Kowel). Uczestnicy wyprawy mieli również możliwość poznać miejsca, zabytki oraz postaci związane z wydarzeniami historycznymi i dziejami kultury polskiej na Kresach (np. zamek w Zbarażu, muzeum Juliusza Słowackiego w dawnym dworku rodziny Słowackich, Liceum Krzemienieckie, którego absolwentem był Juliusz Słowacki). Nie zabrakło także pieszej wędrówki (zaledwie 23 km), której celem było wyjście drogą Legionów na Przełęcz Legionów (Rogodze Wielkie, 1110 m n. p. m.), leżącą w głównym grzbiecie Karpat, gdzie pod Krzyżem cała grupa oddała hołd legionistom. Wyprawa została zorganizowana przez Oddział IPN w Krakowie w ramach obchodów 100-lecia odrodzenia się Rzeczypospolitej. Opiekę nad laureatami konkursu sprawowała pani Ewa Knybel. Relacja z wyprawy na stronie  https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/56440,Wyprawa-edukacyjna-z-Krakowa-na-Ukraine-13-17-sierpnia-2018.html

Relacja z wyprawy na stronie IPN