WOLNE MIEJSCA!!!!!!!!!!!!
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc w kasie I we wszystkich rozszerzeniach ZAPRASZAMY!!!

W ubiegłym roku najwyższa średnia zdawalności matur: licea w powiecie gorlickim 89 % w LO Biecz 98%.
Dla zainteresowanych obok szkoły komfortowy Internat z pyszną stołówką.