Przez cały rok szkolny uczniowie klasy 2a brali aktywny udział w programie IT szkoła realizowanym przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Program ten umożliwia uczniom korzystanie z otwartego katalogu kursów e-learningowych i wykładów w formie wideo przygotowywanych przez czołowych wykładowców informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Szczególne osiągnięcia w programie należą do dwóch uczniów klasy: Łukasza Ryndaka oraz Grzegorza Przybylskiego. Łukasz zrealizował 23 kursy e-learningowe dotyczące teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych, natomiast Grzegorz - 16. Integralną częścią każdego kursu jest udział w wykładzie online oraz pomyślne zdanie testu, co skutkuje wystawieniem odpowiedniego certyfikatu przez organizatorów. Warto nadmienić, że pomyślne ukończenie już 3 testów uprawnia do uzyskania dyplomu ukończenia przeduniwersyteckich studiów informatycznych wystawianego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Ponadto przez cały rok szkolny na portalu IT Szkoły toczy się rywalizacja pomiędzy szkołami, których aktywność w programie jest systematycznie mierzona. Z niecierpliwością czekamy na ostateczne wyniki naszych uczniów, które znane będą pod koniec czerwca.M.Mańka

grzegorz certyfikat

lukasz certyfikat