W dniu 08.lutego 2018r.odbył się I etap Międzynarodowego Konkursu  Lingwistycznego DUET. Testy z języka angielskiego i niemieckiego  pisało 23 uczniów. 

Potrzebną sumę punktów do II etapu (60% z języka angielskiego i 40% języka niemieckiego)uzyskały następujące osoby:

1. Monika Pasterska kl.IIIa,
2. Wiktoria Walczy kl.Ia-b
3. Jakub Paszyński kl.IIa
4. Grzegorz Przybylski kl.IIa
5. Kamil Piotrowski kl.IIb
6. Jakub Pyznar kl.IIa
7. Tomasz Wójcicki kl.IIb
8. Andrzej Witek kl. IIb

Najlepszy wynik z j. angielskiego uzyskali: Monika Pasterska kl.IIIa, Jakub Paszyński kl.IIa i Wiktoria Walczy kl.Ia-b
Najwięcej punktów z j. niemieckiego zdobyli: Monika Pasterska kl.IIIa, Kinga Mika kl.IIIc i Dobromir Witek kl.IIIc

Uczniowie wg największej liczby uzyskanych punktów ( razem z dwóch języków)
1. Monika Pasterska kl.IIIa,
2. Wiktoria Walczy kl.Ia-b
3. Jakub Paszyński kl.IIa
4. Grzegorz Przybylski kl.IIa
5. Kamil Piotrowski kl.IIb
6. Kinga Mika kl.IIIc
7. Dobromir Witek kl.IIIc
8. Jakub Pyznar kl.IIa
9. Dominik Młynarczyk kl.IIb
10. Tomasz Wójcicki kl.IIb

II etap konkursu odbędzie się w dniu 27.marca 2018r. w Nowym Sączu. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczyciele języków obcych