1 grudnia 2017 r. opiekun SKC w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wręczył dyplomy z podziękowaniem oraz słodycze dla wolontariuszy bieckiego LO za zaangażowanie w kwestę listopadową na rzecz osób bezdomnych i ubogich.

Wyróżnieni wolontariusze: Karina Bonar, Natalia Gryga, Katarzyna Karp, Luiza Liana, Jakub Pyznar, Tomasz Tomalski oraz opiekun ks. mgr Damian Bolka. Serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy postawy godnej naśladowania!

Opiekun SKC: mgr Jadwiga Kuzak

 

 wolontariusze 2