"Nie miłujmy słowem, ale czynem"

28.11.2017 r. przedstawiciele Zarządu Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami wzięli udział w jesiennym spotkaniu wolontariuszy działających w ramach Szkolnych Kół Caritas.

Spotkanie poprowadził wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Piotr Potyrała, który zaprezentował zebranym przykłady działań podejmowanych przez wolontariuszy SKC na rzecz osób bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz potrzebujących. Pani Agnieszka Jakubowska - Cetnar z Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Dębicy przedstawiła przykłady dobrych praktyk, dzieląc się z zebranymi swoim bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie akcji organizowanych przez wolontariuszy SKC na rzecz osób potrzebujących. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa pod przewodnictwem ks. Stanisława Słowika, dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom oraz osobom angażującym się w akcje organizowane przez Szkolne Koło Caritas im. Św. Jadwigi Królowej przy LO w Bieczu.

Opiekunowie SKC: ks. mgr Damian Bolka, mgr Jadwiga Kuzak