Dziś, na jednej z przerw odbyło się spotkanie nowo

wybranej RSU/Rady Samorządu Uczniowskiego.

Zostały ustalone podstawowe zadania i prace, ale także ewentualne zmiany. Czy w przyszłości czeka nas coś nowego? Pozostaje cierpliwe czekać...

Tekst: Wiktoria Walczy
Foto: LO